• 365

  SECURITY

 • 231

  ZDRAVOTNÝ DOZOR

 • 242

  STAGE MANAGEMENT A STAGE CREW

 • 232

  PERSONÁL NA VAŠE PODUJATIA

KINX – staff a bezpečnosť pre vaše podujatie

 V našej firme sa snažíme o bezpečné a fungujúce podujatia. Pod pojmom bezpečnosť rozumieme nie len nasadenie množstva SBSkárov, ale hlavne komplexný pohľad na podujatie, plánovanie, výpočty a školenie personálu. Viac ako „security“ nám je bližší pojem „safety“ – bezpečie. Fungujúci event potrebuje kvalifikovaný a ochotný personál – a presne taký sa našim klientom snažíme dodávať. Či už ide o usporiadateľov,stage crew alebo ľudí do produkcie, dodávame overených ľudí, s ktorými sme pracovali už na množstve podujatí.