REFERENCIE

 Na trhu pôsobíme od roku 2008, na bezpečnosť a staff na podujatia sa špecializujeme od roku 2010. Za ten čas sme stihli zabezpečiť približne 20 festivalov, desiatky väčších či menších koncertov a niekoľko iných akcií. Za posledných 5 rokov sme sa na podujatiach postarali o viac ako 200 000 návštevníkov. 

screen13


 

 • Bystrík Holeček, Agentúra HECTOR

  S agentúrou KINX spolupracujeme  dlhodobo a našu vzájomnú spoluprácu môžem hodnotiť viac ako pozitívne. Či už SBS služby alebo personálne zabezpečenie rôznych kúlturno spoločenských podujatí boli tímom KINX dodané vždy podľa predchádzajúcej dohody a v zodpovedajúcej kvalite. Riešenie prípadných vzniknutých problémov, ktoré sú súčasťou každej práce s ľudmi, bolo vždy promtné, flexibilné a hlavne k spokojnosti všektých zúčastnených strán.

  Bystrík Holeček, Agentúra HECTOR
 • Igor Holéczy, Trnavská 13tka

  S Martinom Královičom spolupracujeme na viacerých podujatiach od roku 2013. Martin i jeho spoločnosť KINX nám na všetkých podujatiach dodala služby na najvyššej úrovni, vždy nám bol ochotný poradiť a usmerniť v záležitostiach, ktoré sa týkali SBS, zdravotníckych služieb i hasičov. Martina považujeme za výborného profesionála a jeho služby môžeme odporúčať ďalším záujemcom. 

  Igor Holéczy, Trnavská 13tka
 • Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita

   Chcem Vám v mene organizátorov Národného pochodu za život 2013 vysloviť úprimné poďakovanie. Veľmi si vážime Vašu odbornú pomoc pri organizačnom zabezpečení podujatia. Oceňujeme bezproblémové zvládnutie vznikajúcich ťažkostí, čím ste výrazne prispeli k nerušenému komunikovaniu posolstva zhromaždeným i okoloidúcim ľuďom.  

  Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita